D-STAR EN XLX707 / 710 – WIKI

Inleiding:

Op diverse websites, fora en nieuwsgroepen is informatie te vinden over het hoe en wat van D-STAR.
Deze wiki heeft dan ook niet tot doel een kopie te worden van wat elders al te vinden is, maar (beginnende) amateurs snel en eenvoudig op weg te helpen met hun digitale zendontvanger.

Communicatieprotocollen:

Om met een D-Star radio te kunnen communiceren met de D-Star radio van een andere amateur is inhoudelijk niet heel veel nodig, stel de te gebruiken frequentie en mode DV in en 1op1 QSO’s kunnen gevoerd worden.
Voor communicatie via een internetknooppunt (reflector) komt er iets meer bij kijken.
Om verbinding te maken met een reflector is een repeater of hotspot vereist.

Verbinden met een reflector:

Zoals al vermeld, om verbinding te maken met een reflector is een repeater of hotspot vereist.
Het tot stand brengen van de daadwerkelijke verbinding tussen repeater/hotspot en een reflector kan op meerdere manieren worden uitgevoerd.
Merk op dat het onderstaande geldt voor repeaters/hotspots die gebruik maken van de Pi-Star software.

  1. Middels instelingen in het UR-geheugen van de gebruikte radio
  2. Door gebruik te maken van DTMF-codes
  3. Met behulp van de ‘ircDDB remote’ App van PA7LIM
  4. Vanuit de in de hotspot aanwezige reflector/host lijst

Verbinding maken middels Callsign routing of Star-Net:

D-Star biedt de mogelijkheid om verbinding te maken met mede-amateurs, zonder dat men weet waar deze zich precies bevinden.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het onderliggende openquad of ircddb netwerk.
Om een dergelijke verbinding tot stand te brengen kan gebruik gemaakt worden van het z.g.n.

D-STAR basiskennis en -instellingen

Als nieuwkomer op het gebied van D-Star digitale communicatie is het belangrijk om te weten dat D-Star zich onderscheidt van b.v. analoge FM communicatie doordat gebruik wordt gemaakt van zowel radiotechniek, als internet-techniek.Deze dienen beiden, afzonderlijk van elkaar, ingesteld te worden.Voorafgaand aan het instellen van een D-Star radio dient men daarom de nodige hoeveelheid informatie …

Datamonitor via een IRC client

Reflectors en modules

Na de introductie van D-Star was er al snel behoefte aan de mogelijkheid om via het internet met andere stations te kunnen communiceren.Om dat te kunnen doen was er de noodzaak van het ontwikkelen van een internet-station en protocol dat gebruikt kon worden voor communicatie met D-Star. DPlus Hiervoor is toen het DPlus protocol ontwikkeld …