Dutch Fusion Reflector – Dashboard wiki

Voorwoord

Introductie

De ‘Dutch Fusion Reflector’ is ontworpen met het oogmerk een zo groot mogelijke ondersteuning te bieden aan gebruikers van een Yaesu digitale radio.
Typisch voor de DF-Reflector is de ondersteuning voor o.a. 10-karakter callsign, VW-mode, DG-ID, Wires-X, Gm-mode, verzending en ontvangst van tekstberichten, beschikbaarheid van meerdere kamers, AMBE en DVMega Cast

Tijdens gebruik van de DF-Reflector kan gekozen worden uit meerdere kamers. Een overzicht van beschikbare kamers is te vinden op het dashboard.

Let op: Het is niet toegestaan om andere reflectoren (C4FM/DMR/DSTAR) te koppelen zonder toestemming.

Het Dashboard in detail;

Restricties

Om een zo hoog mogelijke compatibiliteit en kwaliteit te kunnen realiseren dienen onderstaande punten gerespecteerd te worden.

  • Schakel Wires-X uit! Gebruik deze uitsluitend om te wisselen naar een andere reflector.
  • Het gebruik van VPN wordt niet ondersteund. Bij gebruik van VPN zal het Dashboard niet goed worden weergegeven.
  • VW-mode wordt niet ondersteund bij gebruik van AMBE-modules en DVMega Cast.
  • Pi-Star gebruikers; Gebruik de EA7EE RMB versie van pi-star voor een optimaal gebruik van de DF-Reflector.
  • Experimenten worden gewaardeerd, illegaal gebruik is niet toegestaan.

Hotspots en AMBE

De DF-Reflector is een amateur initiatief en maakt geen deel uit van het Yaesu System Fusion netwerk.
Om verbinding te kunnen maken met de DF-Reflector is een z.g.n. ‘hotspot’ vereist.
Hotspots die geschikt zijn voor gebruik met de DF-Reflector;

Bediening/gebruik

Zodra men verbinding maakt met de “Dutch Fusion Reflector” wordt de gebruikte radio verbonden met kamer “NL-LUISTERT ”
Dit is de centrale ontmoetingskamer voor deze reflector. Hier kunnen algemene QSO’s worden gehouden, of men kan kiezen voor een van de andere beschikbare kamers.

  • Middels de ‘ROOM CONTROL’ op het Dutch Fusion Reflector Dashboard;

Wisselen van reflector

Om een andere reflector te kiezen kan gebruik worden gemaakt van de in de Yaesu radio aanwezige Wires-X (Dx) functie.

ACTIVE QSO’S

In het midden van het Dashboard van de Dutch Fusion Reflector staat het ACTIVE QSO’S venster.Dit venster laat, gelijktijdig, alle actieve qso’s zien die in de diverse kamers worden gevoerd.Weergegeven wordt; de callsign, het gebruikte radio-type, aprs-indicator, de kamer en de verstreken spreektijd.NB: het radio-type wordt alleen weergegeven bij gebruik van een Yaesu-radio in DN-mode, …

FT-1,2,3D

Druk gedurende 2 seconden op de Gm-toets om het DG-ID menu zichtbaar te maken.Druk nu kort op de Gm-toets en stel met de menudraaiknop het gewenste kamernummer in.Druk vervolgens 2 seconden op de Gm-toets om de instelling op te slaan.Druk nu op PTT om te wisselen naar de gekozen kamer. Voor bezitters van een FT3D;In …

FT-70D

Druk gedurende 2 seconden op de Mode-toets om het DG-ID menu zichtbaar te maken.Draai aan de menu-keuzeknop en stel het nummer van de gewenste kamer in achter ‘T’.Druk vervolgens 2 seconden op de Mode-toets om de instelling op te slaan.Druk nu op PTT om te wisselen naar de gekozen kamer.

FT-991A

Druk gedurende 2 seconden op de GM-toets om de DG-ID LIST zichtbaar te maken.Draai de multi-keuzeknop naar een van de regels 01-10 en vul achter TX het gewenste kamernummer in.Druk vervolgens op de SELECT-toets en daarna op PTT om te wisselen naar de gekozen kamer.Druk tenslotte op de BACK-toets om de DG-ID LIST te verlaten.

FTM-100D

Druk gedurende 2 seconden op de Gm toets om het DG-ID menu zichtbaar te makenDruk vervolgens op de DISP-toets, nu gaat de TX-waarde knipperenDraai aan de menu-keuzeknop en stel het nummer van de gewenste kamer inDruk 2x op de BACK-toets om terug te keren naar het basis schermDruk nu op PTT om te wisselen naar …

FTM-300D

Druk de toets GM in gedurende 2 secondenHet DG-ID SETUP scherm verschijntDruk de bovenste DIAL toets kort in (of GM toets volstaat ook)Selecteer met de bovenste DIAL toets de juiste DG-ID TX-waardeDruk de bovenste DIAL toets (of GM toets) in om de selectie te bevestigenDruk op de BACK toets om terug te gaan naar het …

FTM-400D

Druk gedurende 2 seconden op de Gm toets om het DG-ID menu zichtbaar te makenDruk vervolgens op de DIAL-knop, nu gaat de TX-waarde knipperenDraai aan de DIAL-knop en stel het nummer van de gewenste kamer inDruk nu weer op de DIAL-knop en daarna op de BACK-toets om terug te keren naar het basis schermDruk nu …

FTM-7250D

Druk gedurende 2 seconden op de Mode-toets om het DG-ID menu zichtbaar te maken.Draai aan de menu-keuzeknop en stel het nummer van de gewenste kamer in achter ‘T’.Druk vervolgens 2 seconden op de Mode-toets om de instelling op te slaan.Druk kort op de Mode-toets om te wisselen naar de gekozen kamer.

FUSION BERICHTEN

Centraal op het dashboard is het venster “FUSION BERICHTEN” te zien.Dit venster geeft de berichten weer die in kamer “12 BERICHTEN” zijn verstuurd.Berichten kunnen worden verstuurd middels de Gm functie van de transceiver.Raadpleeg de handleiding van de transceiver m.b.t. het gebruik van de Gm functie.

LAST HEARD

Het LASTHEARD-venster, aan de linker bovenkant van het scherm, geeft een lijst van maximaal 15 stations weer die het laatst werden gehoord.Bovenaan de lijst vindt men het meest recente station, onderaan wordt het station met de oudste tijd weergegeven.

ONLINE USERS

Het ONLINE USERS venster laat alle gebruikers zien die momenteel verbonden zijn met de Dutch Fusion Reflector.Aan de rechter zijkant van het venster ontstaat een schuifbalk indien er meer gebruikers zijn dan het venster weer kan geven.

ROOM CONTROL

Dit venster bevindt zich links in het midden van het scherm.Door op het pijltje, rechts in het witte vak, te klikken opent een keuzemenu waarmee van kamer gewisseld kan worden.Klik met de muis op de gewenste kamer en omschakeling wordt automatisch uitgevoerd.

ROOMS

Het ‘ROOMS’ venster bevindt zich aan de linkerkant, onderaan het scherm.Dit venster geeft de beschikbare kamers en kamernummers weer en is bedoeld als geheugensteun, indien men van kamer wil wisselen middels de DG-ID functie in de Yaesu radio. NB: Voor gebruikers van een DMR-radio die in het kader van het ‘experiment’ verbinding maken met NL-CENTRAL …

SEARCH

Aan de bovenzijde van het ‘LASTHEARD’ en het ‘ONLINE USERS’ venster bevindt zich een wit tekstvenster.Dit tekstvenster biedt de mogelijkheid om informatie te filteren uit de onderstaande gegevens.

Voorwoord

Reflector NL-CENTRAL is een knooppunt in het YSF-netwerk.Het is niet mogelijk om met een zendontvanger rechtstreeks verbinding te maken met deze reflector, daarvoor is een repeater of hotspot vereist.In tegenstelling tot de ‘standaard YSF-reflector’ ondersteund NL-CENTRAL meer mogelijkheden dan alleen het gebruik van de PTT-toets.Zo is het mogelijk om van meerdere ‘kamers’ gebruik te maken …