D-Star reflectorlijst in Pi-Star

Indien men van reflector wil wisselen en er is een QSO gaande op de huidige reflector, dient men te wachten tot er een stille periode is om een commando te kunnen versturen bij gebruik van de UR- of DTMF methode.
Bij gebruik vanuit het Pi-Star menu is er (net als bij gebruik van de ircDDB remote App) geen stille periode nodig.
Ga in Pi-Star naar het Admin menu en kies een andere reflector vanuit de D-Star Link Manager.

Merk op dat bij gebruik van de D-Star Link Manager de reflector weer zal terugkeren naar de standaardinstelling, na een reboot of na de nachtelijke Pi-Star update.