Terug naar Dutch Fusion Reflector – Dashboard wiki

FUSION BERICHTEN

Centraal op het dashboard is het venster “FUSION BERICHTEN” te zien.
Dit venster geeft de berichten weer die in kamer “12 BERICHTEN” zijn verstuurd.
Berichten kunnen worden verstuurd middels de Gm functie van de transceiver.
Raadpleeg de handleiding van de transceiver m.b.t. het gebruik van de Gm functie.